Bli återförsäljare

Vi samarbetar idag med flertalet salonger som säljer våra produkter direkt till slutkund men också genomför egna behandlingar. Är du intresserad av att bli återförsäljare för våra produkter?

Kontakta oss så återkommer vi med mer information. Glöm inte att skriva företagsnamn.